Bệnh viện YHCT Nghệ An: Điều trị dứt điểm hội chứng cổ vai cánh tay