Giới thiệu tổng quan về Bệnh viện YHCT Nghệ An

 Các khối mũi nhọn của Bệnh viện

Trải qua 56 năm ra đời và phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong sự phát triển chung của nền y tế tỉnh nhà. Trong tình hình mới hiện nay, Bệnh viện lấy tiêu chí "người bệnh làm trung tâm và chất lượng khám, chữa bệnh là ưu tiên hàng đầu" cùng với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên y tế là kim chỉ nam cho sự phát triển của Bệnh viện.
Share
0
+1
0
Tweet
0