THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DƯỢC LIỆU

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đang có nhu cầu mua sắm dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền. Để có cơ sở tham khảo giá lựa chọn nhà thầu phù hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An kính đề nghị Quý công ty báo giá các dược liệu, vị thuốc YHCT theo danh mục tại Phụ lục đính kèm: