Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thông báo mở lớp đào tạo liên tục “Lý luận Y học cổ truyền – Điều trị bằng phương pháp Châm cứu” như sau:

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An liên kết với trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên chiêu sinh đào tạo lớp “Phục hồi chức năng” và lớp “Phục hồi chức...