Lễ Kí kết Hợp tác, hỗ trợ phát triển nền Y học cổ truyền Nghệ An

Chiều ngày 28/6/2019, Lễ kí kết biên bản hợp tác, hỗ trợ giữa Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã diễn ra tại Buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Y tế giữa Sở Y tế Hồ Chí Minh và Sở Y tế Nghệ An, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Lãnh đạo ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An


Viện Y học dân tộc TPHCM ký kết hợp tác với Bệnh viện YHCT Nghệ An

Theo bản kí kết có hiệu lực trong vòng 5 năm, Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển giao dịch vụ kỹ thuật, chỉ đạo tuyến công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, hỗ trợ đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực cho bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An.


Biên bản hợp tác giữa 2 đơn vị là bước cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã được lãnh đạo 2 địa phương ký vào ngày 13/4/2019.
Thêm vào đó hai bên sẽ phối hợp thành lập "Đơn vị vệ tinh" của Viện Y dược học TP Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.


Hai bên xác định nội dung hợp tác toàn diện giữa hai bên là nhiệm vụ chiến lược, tập trung kế thừa, bảo tồn và phát triển di sản văn hoá của dân tộc có vai trò và tiềm năng to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Bản kí kết là bước ngoặt thay đổi, là hướng đi mới có tầm nhìn sâu rộng mang tính chiến lược để phát triển nền Đông y của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Dưới sự hợp tác, hỗ trợ của Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh, sẽ là kim chỉ nam cho công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, quản lý chất lượng cho Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Thùy Linh