Lịch Công tác tuần 42 năm 2020 (từ ngày 12/9/2020 - 19/10/2020)

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thông báo Lịch Công tác tuần 40 (từ ngày 28/09/2020 - 4/10/2020) như sau: