Lịch Công tác tuần 43 năm 2020 (từ ngày 19/10/2020 - 25/10/2020)

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thông báo Lịch Công tác tuần 43 năm 2020 (từ ngày 19/10/2020 - 25/10/2020) như sau: