Lịch Công tác tuần 44 năm 2020 (từ ngày 26/10/2020 - 01/11/2020)

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thông báo Lịch Công tác tuần 44 năm 2020 (từ ngày 26/10/2020 - 01/11/2020) như sau: