Lịch Công tác tuần 49 năm 2020 (từ ngày 30/11/2020 - 6/12/2020)

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thông báo Lịch Công tác tuần 49 năm 2020 (từ ngày 30/11/2020 - 6/12/2020)