Phòng Hành chính Quản trị

Mục Lục

  PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ


  I. LỊCH SỬ KHOA PHÒNG

  - Năm 1964 được sự quan tâm các Ban ngành tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập Bệnh xá đông y dân lập Quốc trợ và đây là tiền thân của Bệnh viện y học cổ truyền Nghệ An ngày nay. Mặc dù rất nhiều khó khăn về mọi mặt như cơ sở vật chất, nhân lực …vv nhưng ban lãnh đạo đã hết sức cố gắng xây dựng bệnh xá ngày càng phát triển và trong giai đoạn 1964- 1966 lãnh đạo đã cử đ/c Nguyễn Quốc Toàn phụ trách phòng tổ chức hành chính.

  - Đến giai đoạn 1967 – 1972 phòng tổ chức hành chính được giao đ/c Hồ Sỹ Du phụ trách .

  - Giai đoạn 1973 UBHC tỉnh Nghệ An có quyết định thành lập phòng TCHC và đ/c Trần Văn Sương được bổ nhiệm làm trưởng phòng.

  - Giai đoạn 1974- 1985 Phòng Hành chính quản trị được tách ra từ phòng Tổ chức hành chính và ông Hứa Văn Thanh làm trưởng phòng.

  - Giai đoạn 1986 – 1991 ông Hoàng Anh dũng làm trường phòng Hành chính quản trị.

  - Đến 1992 -2009 phòng hành chính sát nhập phòng tổ chức và được gọi phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị do ông Biện Trung Thông làm trường phòng.

  - Đến giai đoạn 2009 -2012 phòng hành chính được Sở y tế quyết định tách ra từ phòng tổ chức cán bộ hành chính quản trị và ông Phạm Viết Huệ được bổ nhiệm làm trưởng phòng.

  - Từ tháng 6/2012 đ/c Phạm Viết Huệ nghỉ hưu nên Bệnh viện bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Sáu làm trưởng phòng HCQT.

  1. Nhân lực thời điểm thành lập năm 2009:

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Trình độ chuyên môn

  Công việc được giao

  1

  Phạm Viết Huệ

  Trưởng phòng

  Cử nhân

  Quản lý điều hành phòng HCQT

  2

  Bùi Trung Hiếu

  Nhân viên

  Cử nhân tin học

  Sửa chữa, xử lý các thiết bị công nghệ thông tin

  3

  Hồ Quý Hậu

  Nhân viên

  Trung cấp điện

  Sửa chữa điện nước

  4

  Bùi Thị Khánh

  Nhân viên

  Công nhân

  Văn thư phục vụ

  5

  Nguyễn Thị Huyền

  Nhân viên

  Cao đẵng tin học

  Xử lý soạn thảo văn bản

  6

  Nguyễn Đức Nghĩa

  Nhân viên

  Công nhân

  Lái xe cứu thương

  7

  Nguyễn Hữu Chung

  Nhân viên

  Kỷ thuật viên

  Cán bộ sửa chữa TTB y tế

   


  2. Nhân lực thời điểm 2012:

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Trình độ chuyên môn

  Công việc được giao

  1

  Nguyễn Danh Sáu

  Trưởng phòng

  Cử nhân

  lãnh đạo, quản lý, điều hành phòng HCQT

  2

  Bùi Trung Hiếu

  Nhân viên

  Cử nhân tin học

  Sửa chữa, xử lý các thiết bị công nghệ thông tin

  3

  Hồ Quý Hậu

  Nhân viên

  Trung cấp điện

  Sửa chữa điện, nước

  4

  Nguyễn Thị Nga

  Nhân viên

  Cao đẵng kế toán

  Văn thư lưu trữ, kiêm thủ kho

  5

  Bùi Thị Khánh

  Nhân viên

  Nhân viên phục vụ

  Thủ kho kiêm văn thư 

  6

  Nguyễn Thị Huyền

  Nhân viên

  Cao đẵng tin học

  Xử lý số liệu phần mềm mạng quản lý bệnh viện

  7

  Nguyễn Đức Nghĩa

  Nhân viên

  Công nhân

  Lái xe cứu thương


  3. Nhân lực hiện nay 2019:

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Trình độ chuyên môn

  Công việc được giao

  1

  Nguyễn Danh Sáu

  Trưởng phòng

  Cử nhân

  lãnh đạo, quản lý, điều hành phòng HCQT

  2

  Bùi Trung Hiếu

  Nhân viên

  Cử nhân tin học

  Sửa chữa, xử lý các thiết bị công nghệ thông tin

  3

  Hồ Quý Hậu

  Nhân viên

  Trung cấp điện

  Sửa chữa điện, nước

  4

  Nguyễn Thị Nga

  Nhân viên

  Cao đẵng kế toán

  Văn thư lưu trữ, kiêm thủ kho

  5

  Nguyễn Thị Huyền

  Nhân viên

  Cao đẵng tin học

  Xử lý số liệu phần mềm mạng quản lý bệnh viện

  6

  Nguyễn Đức Nghĩa

  Nhân viên

  Công nhân

  Lái xe cứu thương

  7

  Hứa Văn Thông

  Nhân viên

  Công nhân

  Phối hợp xử lý các công tác 


  II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  1. Chức năng: Là phòng chức năng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

  2. Nhiệm vụ:

  - Lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  - Lập kế hoạch Cung ứng vật tư hàng hóa thông dụng cho các khoa phòng theo kế hoạch đã duyệt đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đạt chất lượng và đúng quy định tài chính.

  - Tổ chức công tác quản lý có hệ thống các công văn đi, đến, lưu trữ của bệnh viện.

  - Đảm bảo hệ thống mạng quản lý bệnh viện, thông tin liên lạc, truyền thông thông suốt.

  - Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị, hội họp tập huấn…vv của toàn bệnh viện.

  - Quản lý tốt cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, đúng quy định.

  - Đảm bảo cung cấp điện, nước phục, vụ tốt cho hoạt động bệnh viện.

  -  Tổ chức sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, duy tu bảo dưỡng kịp thời đúng quy định.

  - Đảm bảo môi trường vệ sinh ngoại cảnh, hệ thống xử lý nước thải, xử lý rác thải đúng quy định của cơ quan chức năng.

  - Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng điện nước thiết bị hợp lý tránh lãng phí.

  - Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ .

  III. THÀNH TÍCH VÀ KHEN THƯỞNG

  - Đảm bảo sửa chữa kịp thời các yêu cầu về điện, nước, trang thiết bị. Quản lý, mua sắm vật tư thiết bị thông dụng đạt chất lượng và đúng quy định.

  - Tiếp nhận và chuyển phát công văn đi, đến kịp thời, chính xác.

  - Quản lý và sử dụng tốt các hệ thống mạng bệnh viện, thông tin liên lạc thông suốt.

  - Tổ chức giám sát, sửa chữa nhà cửa nhiều công trình bệnh viện như nhà 3 tầng khoa dược, khu nhà khối văn phòng, khu nhà Ngoại cận lâm sàng, khu nhà điều trị 3 tầng …vv đạt yêu cầu chất lượng.

  - Đảm bảo tiếp đón các đoàn khách trong và ngoài tỉnh, tiến hành tổ chức hội nghị, hội họp, tập huấn…vv chu đáo, đạt yêu cầu.

  - Đảm bảo công tác môi trường, an ninh trật tự phòng chống cháy nổ đúng quy định.

  1. Về thành tích tập thể:

  - Nhiều năm liền phòng hành chính hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  2. Thành tích cá nhân:

  - Có 05 đ/c đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 05 đ/c đạt giấy khen của sở y tế.


  Ông Nguyễn Danh Sáu - Trưởng phòng Hành chính quản trị.  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục