Tập huấn kỹ năng tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe

Tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe là phương pháp hữu hiệu nhất để giúp người bệnh và cộng đồng nhận được thông tin, có kiến thức về sức khỏe, thực hiện các hành vi bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình. Bên cạnh nhiệm vụ chính là điều trị và chăm sóc người bệnh, bệnh viện nhận thấy công tác tư vấn, truyền thông giáo dục sức khoẻ giúp cho người bệnh hiểu được về bệnh tật của mình, yên tâm điều trị và dự phòng được một số biến chứng có thể xảy ra.

Nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác này, ngày 28/01/2021, Bệnh viện YHCT Nghệ An đã tổ chức Tập huấn " Kỹ năng tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe" cho cán bộ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang công tác tại Bệnh viện. 

Báo cáo viên: Đặng Thị Hiền (Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện YHCT Nghệ An)

Truyền thông giáo dục sức khoẻ có ý nghĩa lớn, góp phần làm tăng khả năng giao tiếp, tăng cường mối quan hệ giữa người bệnh và nhân viên y tế; góp phần tạo niềm tin, tăng sự hài lòng của người bệnh khi đến khám bệnh và điều trị tại bệnh viện. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ cũng là cơ hội để nhân viên y tế nâng cao trình độ chuyên môn từ đó đạt kết quả điều trị và chăm sóc tốt nhất cho người bệnh. Qua công tác truyền thông ý thức của người bệnh người nhà người bệnh cũng được nâng cao; do đó công tác giữ gìn trật tự, an toàn, vệ sinh buồng bệnh ngày càng tốt hơn, môi trường bệnh viện luôn xanh sạch đẹp. Người bệnh sau khi ra viện tự ý thức được việc chăm sóc sức khỏe, thay đổi hành vi sức khỏe thành có lợi, phòng chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình.


Truyền thông Bệnh viện YHCT Nghệ An