Tập huấn nâng cao năng lực điều dưỡng chăm sóc người bệnh Covid - 19

Để chủ động, sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch bệnh phù hợp với chiến lược tổ chức quản lý điều trị Covid - 19 hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tổ chức tập huấn nâng cao năng lực điều dưỡng chăm sóc người bệnh Covid - 19.

Nội dung tập huấn tập trung các nội dung chính: Những kiến thức cơ bản trong hướng dẫn của Bộ Y tế về chăm sóc người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 mức độ không triệu chứng, nhẹ và vừa tại Quyết định số 1125/QĐ-BYT ngày 08/02/2021; Kiến thức phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020; Hướng dẫn Quản lý và phòng ngừa lây nhiễm cho cán bộ y tế ban hành kèm theo QĐ 4158/QĐ-BYT ngày 28/08/2021; Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân ban hành kèm theo QĐ 4159/QĐ-BYT ngày 28/08/2021; Hướng dẫn thực hành một số kỹ năng trong phòng chống dịch bệnh.

Qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế của Bệnh viện trong chăm sóc bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 để chủ động, sẵn sàng ứng phó với với dịch bệnh COVID-19.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:

CNĐD Lưu Thị Hương Giang - phòng Điều dưỡng mở đầu buổi tập huấn