Thông báo Kết luận cuộc họp Hội đồng xét tuyển viên chức (lần 2)- ngày 3/8/2021 về việc thông qua danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2

Mục Lục

  Sau khi Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra điều kiện dự tuyển của các thí sinh tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Ngày 03/8/2021, Hội đồng tuyển dụng Bv đã họp lần thứ 2, thống nhất danh sách tham dự phỏng vấn lần 2 (dự kiến vào ngày 18/8/2021) và những thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn lần 2 như sau:
  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục