Thông báo Kết luận cuộc họp Hội đồng xét tuyển viên chức (lần 2)- ngày 30/11/2020 về việc thông qua danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2

Mục Lục

  Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thông báo Kết luận cuộc họp Hội đồng xét tuyển viên chức (lần 2)- ngày 30/11/2020 về việc thông qua danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.


  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục