THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NGHỆ AN

Sau khi Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra điều kiện dự tuyển của các thí sinh tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Ngày 24/8/2022, Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện đã họp lần thứ 2, thống nhất danh sách tham dự phỏng vấn vòng 2 (dự kiến vào ngày 10/9/2022) và những thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 như sau: