Thông báo tạm hoãn phỏng vấn xét tuyển viên chức lần 2 để phòng chống dịch bệnh Covid 19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn thành phố Vinh, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thông báo tạm hoãn tổ chức phỏng vấn xét tuyển vòng 2 cho đến khi có thông báo mới.