THƯ MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá và lựa chọn các trang thiết bị y tế phù hợp với nhu cầu trên thị trường. Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An trân trọng kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá trang thiết bị y tế (chi tiết tại danh mục trang thiết bị theo phụ lục 1 đính kèm).